OBS. Vi kan inte återbetala moms till kunder utanför Danmark och endast för kunder som betalar med danska kronor. Om du har uppehållstillstånd utanför EU och fakturans belopp överstiger 1000 danska kronor inklusive 25% dansk moms, har du möjlighet att få momsen återbetalad. Kuffert Kompagniet erbjuder återbetalning av dansk moms enligt följande: Dokumentet måste vara tullstämplat och utfärdat av EU inom 90 dagar. Om du har ett danskt bankkonto erbjuder vi att återbetala hela momsbeloppet (vilket utgör 20% av den totala priset) på din faktura. För att få hela momsen återbetalad måste du skicka följande till oss inom 90 dagar från köptillfället: Originalfaktura med datum för tullstämpling som bevis på att varan har exporterats från EU inom 90 dagar. Kopia av uppehållstillstånd utanför EU. Ange danskt registrerings- och bankkontonummer på din faktura, för det konto dit beloppet ska överföras, innan du skickar tillbaka den ursprungliga fakturan till oss per post (inte via e-post). Brevet med tullstämplad kvitto, uppehållstillstånd, reg- och kontonummer ska skickas till: Kuffert Kompagniet Bakkegårdsvej 406 3050 Humlebæk Danmark Vi kan bara återbetala momsen för varor som köpts direkt hos oss!